Koulutustarjonta - Aikuisten koulutus - Maahanmuuttajakoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
 

 Koulutustarjonta

 

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus, aikuiskoulutus

Kieli- ja kulttuuriavustajakoulutus | 9.1.2017 - 22.5.2017
Minustako yrittäjä Suomessa? | 7.3.2017 - 17.5.2017
Työelämän suomea | 9.2.2017 - 2.5.2017
Yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen keskitason koe, Lahti | Seuraavat testipäivät: 8.4.2017, 26.8.2017, 11.11.2017
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx