Koulutustarjonta - Aikuisten koulutus - Maahanmuuttajakoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
 

 Koulutustarjonta

 

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus, aikuiskoulutus

Minustako yrittäjä Suomessa? | 15.11.2016 - 16.2.2017
Yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen keskitason koe, Lahti | Seuraavat testipäivät: 27.8.2016, 12.11.2016
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx