Strategiamme - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Perustiedot > Strategiamme

Strategiamme vuosille 2016 – 2020

Arvomme ovat  

  • Oppimisen rohkeus
  • Tekemisen ilo
  • Reilu asenne

Perustehtävä

Uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen
 

Visio 2020

Salpaus – enemmän kuin koulu – opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka
 

Strategiset kehitysohjelmat

konkretisoivat toimenpiteet vision saavuttamiseksi:
  • Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen
  • Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen
  • Taloudellinen perusta.

Osana strategiaprosessia on määritelty tavoiteltava toimintakulttuuri. Salpauksen tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen.

Toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueet:

  • Opiskelijoiden osallistuminen
  • Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen
  • Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen.
 
Strategisille kehitysohjelmille ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt ja työryhmät, jotka suunnittelevat konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä vastaavat tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmässä, toiminnanohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa.
 

Strategiakokonaisuus 1.1.2016 alkaen


 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx