Esittely - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely

Toiminnan perusteet

Koulutuskeskus Salpaus on monipuolinen, nuoria ja aikuisia opiskelijoita sekä työelämää Päijät-Hämeessä palveleva oppilaitos.
 
Kaikkea Salpauksen toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön toisen asteen koulutukselle asettamat tavoitteet, joita ovat muun muassa:
  • koulutuksen työelämäyhteyksien vahvistaminen
  • koulutustarpeiden ennakointi
  • työpaikalla tapahtuvan opiskelun järjestäminen
  • yksilöllisten koulutustarpeiden huomioiminen koulutussuunnittelussa ja toteutuksessa sekä
  • opetushenkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen


 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx