Muut koulutukset
Muu koulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

 

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti työpaikkaohjaajia ja työntekijöitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen ja arviointiin,sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkinnon suorittamisen prosessiin.

Ohjelma

Koulutussuunnitelma

1. lähipäivä 6.9.2017 klo 13 - 16
Merja Tyni
Teema: Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja
- tuntee tutkintorakenteen ja koulutuksen järjestämismuodot
- tuntee oman ammattialansa tutkintojen perusteet
- osaa suunnitella työpaikalla järjestettävää koulutusta 
- tiedottaa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta

2. lähipäivä 27.9.2017 klo 13 - 16
Anne Mielonen
Teema: Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

- osaa perehdyttää opiskelijan 
- osaa ohjata opiskelijan oppimista 
- osaa arvioida opiskelijan oppimista

3. lähipäivä 18.10.2017 klo 13 - 16
Anne Mielonen
Teema: Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi, aihe jatkuu

4. lähipäivä 1.11.2017 klo 13 - 16
Tutkintovastaavat
Teema: Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi ja koulutuksen yhteenveto

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

- osaa arvioida opiskelijan osaamista tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa
- osaa suunnitella ammattiosaamisen näyttöjä tai tutkintotilaisuuksia yhteistyössä koulutuksen järjestäjän tai tutkinnon järjestäjän kanssa

Ohjelma eriytetään tutkintokohtaisesti.

 

Kohderyhmä

Eri alojen yrityksien henkilöstö, jotka toimivat työpaikkaohjaajina.

Hinta
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen
3.7.2017 - 26.9.2017 klo 23.55
Muuta tärkeää

Ennakkotehtävävideo

Palauta ennakkotehtävä 31.8.2017 mennessä anne.mielonen@salpaus.fi

Tiedustele mahdollisuutta työpaikkakohtaiseen koulutukseen.


 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx