Työpaikkaohjaajakoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Yritys- ja työelämäpalvelut > Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja on varsinkin nuorelle usein ensimmäinen  kontakti ammattiin ja alan ammattilaiseen. Hän toimii esikuvana ja roolimallina nuorelle.

Työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa, neuvoo ja arvioi, yhdessä työyhteisönsä kanssa. Hän on tärkeä linkki työpaikan, opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Koulutuskeskus Salpauksen opettajat ja oppisopimuskoulutuksen
koulutustarkastajat perehdyttävät työpaikkaohjaajat ja – kouluttajat
ohjauksen käytäntöihin. Järjestämme myös työpaikkaohjaajakoulutuksia, joissa asioihin voi perehtyä tarkemmin ja laajemmin. Tervetuloa!

Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella ja suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisena näyttötutkintona. Tutkinnon tavoitteet
ja ammattitaitovaatimukset ovat samat, mutta käytännön toteutuksessa on eroja.

 

Työpaikkaohjauksen tueksi

Ohjevideoita 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx