Työpaikkaohjaajakoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Yritys- ja työelämäpalvelut > Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja on varsinkin nuorelle usein ensimmäinen kontakti ammattiin ja alan ammattilaiseen. Hän toimii esikuvana ja roolimallina nuorelle. Kokeneempaa oppijaa ohjataan eri tavalla, työpaikkaohjaaja toimii enemmänkin konsulttina tai mentorina. 

Opiskelijan ohjaus työpaikalla tarjoaa myös työpaikkaohjaajalle ja muulle henkilöstölle mahdollisuuden uuden oppimiseen ja parhaimmillaan myös toimintatapojen kehittämiseen.

Työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa, neuvoo ja arvioi, yhdessä työyhteisönsä kanssa. Hän on tärkeä linkki työpaikan, opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Koulutuskeskus Salpauksen opettajat ja oppisopimuskoulutuksen
asiakasvastaavat perehdyttävät työpaikkaohjaajat ja – kouluttajat
ohjauksen käytäntöihin. Järjestämme myös työpaikkaohjaajakoulutuksia, joissa asioihin voi perehtyä tarkemmin ja laajemmin. Tervetuloa!

Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella ja suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisena näyttötutkintona. Tutkinnon tavoitteet
ja ammattitaitovaatimukset ovat samat, mutta käytännön toteutuksessa on eroja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin opiskellaan useimmiten työn ohessa.

Täältä löydät opiskelijalle, ohjaajalle ja opettajalle tehdyt itsearviointitestit: mestariohjaaja. Testien avulla voit arvioida omaa toimintatapaasi ja saada kehittävää palautetta.

 

Työpaikkaohjauksen tueksi

Tutustu verkossa:

Tutustu materiaaleihin: 

Lisätietoja:

Ohjevideoita 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx