Työpaikkaohjaajakoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Yritys- ja työelämäpalvelut > Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa, neuvoo ja arvioi yhdessä työyhteisönsä kanssa. Hän on tärkeä linkki työpaikan, opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella ja suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisena näyttötutkintona. Tutkinnon tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ovat samat, mutta käytännön toteutuksessa on eroja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin opiskellaan useimmiten työn ohessa.

Täältä löydät opiskelijalle, ohjaajalle ja opettajalle tehdyt itsearviointitestit: mestariohjaaja. Testien avulla voit arvioida omaa toimintatapaasi ja saada kehittävää palautetta.

 

Työpaikkaohjauksen tueksi

Lisäaineistoa

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx