Rahoittajat - Your Ecvet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Your Ecvet > Rahoittajat

Rahoittajat

Projektia rahoittaa EU:n komissio, elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci-ohjelma (75 %) ja oppilaitokset omalla osuudellaan (25 %).

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx