Esittely - Your Ecvet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Your Ecvet

Your ECVET

Projekti on Leonardo da Vinci –ohjelmaan kuuluva innovaation siirto –projekti.

Projektin tarkoituksena on soveltaa FinECVET 3- ja muiden kansainvälisten ECVET-projektien tuloksia käytännössä eri oppilaitosten toimintaan. ECVET (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training) –systeemin tavoite on edistää muualla (erityisesti ulkomailla) hankittujen oppimistulosten tunnistamista ja tunnustamista osaksi opiskelijan opintosuorituksia.

Projektia johtaa Tilburgin ammattioppilaitos (The Dutch Alliance), ja muut 14 kumppania edustavat 5 eri Euroopan maata ja oppilaitosta.

Projekti alkoi lokakuussa 2011 ja se päättyy syyskuussa 2013.

www.your-ecvet.eu

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx