Yksilöllisyyttä sinun opiskeluusi 1 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Yksilöllisyyttä sinun opiskeluusi 1

Yksilöllisyyttä sinun opiskeluusi 1 (YSO 1)

Sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

  1. Osaaminen työelämätaidoksi hankkeessa kehitetyn osaamisen tunnistamisprosessi -mallin testaus ja edelleen kehittäminen
  2. Otetaan käyttöön käyttöön osaamisen tunnistamisen malli,  joka aktivoi myös opiskelijan itsensä aktiiviseksi toimijaksi ja aloitteentekijäksi. 
  3. Rakentaa nykyisten tutkinnon perusteiden pohjalta osaamiskartoitus opiskelijan itsearvioinnin ja osaamisen tunnistamisen
    apuvälineeksi.
  4. Löytää työelämän yhteistyökumppaneita, joiden kanssa luomme yhteistyömahdollisuuksia opiskelijoiden käytännön taitojen oppimiseen aidoissa työympäristöissä oppilaitosympäristön sijaan. Tämä käytäntö luo uusia mahdollisuuksia osaamisen
    tunnistamiseen.
  5. Huomioida opiskelijan yksilöllinen oppiminen ja mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut entistä paremmin.  

 

Yhteistyössä

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (hankkeen hallinnoija)
Saimaan ammattiopisto SAMPO
Kainuun ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto KPedu
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Suomen Diakoniaopisto, Diakonialaitos Lahti
Porvoo International College / Point College
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU
Koulutuskeskus Salpaus

  

Kesto ja rahoitus

4.11.2016 - 31.12.2017
Hanke saa Opetushallituksen valtionavustusta osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen.

 

 

Lisätietoja

Sirpa Vannula, sosiaali- ja terveysalan lehtori,  hankevastaava
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hankesivut: YSO 1

 

 

  

 

   

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx