Vauhtia työllistymiseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Vauhtia työllistymiseen

Vauhtia työllistymiseen

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä sen pohjalta laadittavan yksilöllisen tutkinnon osaan tähtäävän koulutuksen suunnittelua.

Em. tavoitteen saavuttamiseksi Salpauksella on seuraavat osatavoitteet:

- Maahanmuuttajaopiskelijan tutkintopolkujen kuvaus ja pilotointi
- Kotoutumiskoulutuksen, VALMA-koulutuksen, ammatillisen tutkintoon johtavan koulutuksen ja työpaikkojen välisen joustavan nivelvaiheen ohjausmallin kehittäminen
- Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen olemassa olevien hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen ja käyttöönottaminen

 

Yhteistyössä

-Turun kaupungin sivistystoimiala: ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueet
sekä Turun oppisopimustoimisto (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
-Turun Aikuiskoulutussäätiö/Turun Aikuiskoulutuskeskus
-S. ja A. Bovalliuksen säätiö
-Invalidisäätiö / Keskuspuiston ammattiopisto
-Koulutuskeskus Salpaus

 

Kesto ja rahoitus

30.9.2016 - 31.12.2017. Hanke saa rahoitusta OKM:stä.

 

Lisätietoja

Mari Lampinen
mari.lampinen[@]salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx