Valovoimainen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Valovoimainen

Valovoimainen

 

Sosiaali- ja terveysalalle uusia oppimisympäristöjä, klinikkaopettajia ja työelämän mentoreita.

Tutustu toimintaan Valovoimainen - blogissa

 

Tavoite

Hankkeen päämäärä on ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen laadun kehittäminen aidoissa työelämän toimintaympäristöissä sekä tutkintojen suorittamisprosessin tehostaminen.
 
Tarve hankkeelle on noussut halusta uudistaa ja tehostaa tutkintojen suorittamisprosessia. Perinteinen luokkaopetus ei enää vastaa riittävän hyvin muuttuneen yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitetään oppimiskumppanuutta ja vertaisoppimista työelämän ja eri koulutuksenjärjestäjien kanssa.
 
Työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistoiminta luo pohjaa uudenlaiselle, asiakas- ja työelämälähtöiselle oppimiskulttuurille.
 

Yhteistyössä

Turun Aikuiskoulutuskeskus
InnoOmnia, Espoo   

Hyvinvointi ja osaamiskeskus Valolinna, Carelogi Oy ja 
Heinolan kaupunki, koti-ja vanhuspalvelut.  

Rahoitus ja kesto

Kehittämistyötä rahoittaa Opetushallitus, ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen. 
Kesto 1.8.2013 - 31.12.2014 

 

Lisätietoja

opettaja Pirjo Heinonen
Koulutuskeskus Salpaus
pirjo.heinonen[@]salpaus.fi

 

Opetushallitus-logo

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx