Validointitehtävä - osaavaa arviointia - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Validointitehtävä - osaava arviointi

Validointitehtävä - osaavaa arviointia

 

Ammatillinen koulutus uudistuu vuonna 2018, kun uusi laki tulee voimaan  vuoden alussa. Moni asia tulee muuttumaan nykyisestä. Ammatillisissa oppilaitoksissa halutaan valmistautua muutoksiin mahdollisimman hyvissä ajoin. Validointitehtävä - hanke on siihen yksi keino.  

 

1. Koulutuksenjärjestäjän ydintehtävän kirkastaminen

Perehdymme uuden lain tuomiin muutoksiin ja tutkimme yhdessä, mikä ammatillisessa koulutuksessa muuttuu, mitä pitää toiminnassa muuttaa ja miten muutos toteutetaan.  Kuvaamme konkreettisesti, mikä koulutuksenjärjestäjän ja opettajan arjessa muuttuu. 
 

2. Arviointiosaamisen viitekehys

Yhdessä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa on kuvattu opetushenkilöstön arviointiosaamisen viitekehys käsitekarttaan.  Sen perusteella hahmotellaan arviointiosaamiselle ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit ja osaamisen osoittamisen tavat. Pilotoimme arviointikoulutusta syksyllä 2017.

 

Yhteistyössä

Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä hallinnoi hanketta
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu
Keskipohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu
Oulun seudun koulutuskuntaytymä, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry
HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Kesto ja rahoittaja

4.11.2016 - 31.12.2017
Hanke saa Opetushallitukselta valtionavustusta.

 

Lisätietoja

 

Sannakaisa Raatikainen, kehittämiskoordinaattori
Koulutuskeskus Salpaus
sähköposti: etunimi.sukunimi@salpaus.fi

  

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx