Vaatetusala
Kulttuuriala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, yksilölliset vaatteet, artesaani, pk/yo

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

Sisältö

Yksilöllisten vaatteiden artesaanina perehdyt
• vaatteiden suunnitteluun
• kaavoitukseen
• muotoiluun
• muodistukseen 
• tuunaukseen
• valmistukseen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.
Opetus toteutetaan työsaliopetuksena, yhteistyöprojekteissa sekä työssäoppimisjaksoilla.
Alalla menestyminen edellyyttää vastuullista työskentelyä, jossa korostuvat kädentaidot, luovuus sekä väri-, muoto- ja tyylitaju. 
Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kansainväliseen vaihtoon, joko oppilaitokseen tai työssäoppimisjaksolle. 

Opetussuunnitelma 180 osaamispistettä

Kohderyhmä

Kuka voi hakea suorahaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Jos olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, hakeudut opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoilla (yhteishaussa oma yo-linjakoodi).

Kuka ei voi hakea suorahaussa?

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai valmistut hakukeväänä, et voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Voit kuitenkin hakea suorahaun kautta tähän tutkintoon tai tutustua laajemmin koko suorahaun tarjontaan. Voit tutustua myös aikuiskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Tutkinnon kokonaislaajuus 180 osp
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Jos olet suorittanut lukion, sinulle voidaan hakemuksen perusteella tehdä osaamisen tunnustamiset yhteisistä tutkinnon osista, vapaasti valittavista ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvistä valinnaisista tutkinnon osista (32 + 10 + 15 osp). Lukion oppimäärän suorittanut opiskelija voi valmistua kahdessa vuodessa.

Alan vaatimukset

• Alalle hakeutuville on eduksi idearikkaus, muodon ja värin hahmottaminen, kädentaidot, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen, pitkäjänteiseen sekä taloudelliseen työskentelyyn.

Työn luonne
Kevyt/keskiraskas, näppäryyttä ja muototajua vaativa työ. Työssä tekstiilipölyä.

Terveystila
Rajoituksena vaikeat hengitystieallergiat, astma, vaikeat käsi-ihottumat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä vaikeaoireinen epilepsia.

Työtehtävät

• Vaatetusalan artesaani voi toimia itsenäisenä yrittäjänä valmistaen yksilöllisiä tuotteita tilaustöinä tai piensarjoina. Hän voi työskennellä myös toisen palveluksessa erilaisissa valmistus-, huolto-, myynti-, esittely- ja ohjaustehtävissä.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelijoille tulee opiskelukustannuksia oppikirjoista, opiskeluvälineistä, itselleen ostettujen töiden materiaaleista sekä opintokäynneistä/-matkoista.

Hakeminen

Sähköinen haku: www.opintopolku.fi

Pääsy- tai soveltuvuuskoe

Opiskelijavalinta tapahtuu koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista osioista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0 - 10 p.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

  • Kädentaidot 0-3 p
  • Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-3 p
  • Luovuus 0-2 p
  • Haastattelu 0-2 p

Kokeista pois jääminen antaa aina 0 pistettä. Hakija joka saa 0 pistettä, ei voi tulla valituksi.

Ruokailu

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.

Tutkinnon esittely

Vaatetusalan artesaanilta vaaditaan luovuutta, taiteellista silmää ja kädentaitoja. Koulutus soveltuukin parhaiten taiteellisesti suuntautuneille ja luoville henkilöille. Opinnot perustuvat vahvaan kulttuuri- ja käsityöosaamiseen, jotka ovat artesaanin ammattitaidon peruspilareita. Opintoihin sisältyy kulttuuriosaamisen lisäksi myös tuotesuunnittelua, tuotteen valmistamista, tuunausta, asiakaspalvelua ja markkinointia.

Artesaani tuntee kulttuurilliset lähtökohdat, hallitsee esteettiset ja visuaaliset seikat. Hän hyödyntää niitä suunnitellessaan ja valmistaessaan yksilöllisiä vaatteita ja esiintymisasuja tilaustyönä tai piensarjoina myyntiä varten. Vaatteiden suunnittelussa ja valmistuksessa korostuvat esteettisyys ja luovuus unohtamatta asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja vaatimuksia. Suunnitelmat esitetään asiakkaalle käsin piirrettyinä luonnoksina ja luonnollisen näköisinä esityskuvina.  Artesaani tuntee materiaalien muokkausmenetelmät ja osaa tarvittaessa tuunata asut kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi tai käyttää kierrätysmateriaaleja.

Valinnaisina opintoina voi valita mm. yrittäjyyden, tilaustyön valmistamisen, stailauksen, pukeutumisneuvonnan tai muotinäytöksen suunnittelun ja toteutuksen.

Jatko-opintomahdollisuudet
• ammatti- ja erikoisammattitutkinto muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen: kaavoittaja-mallimestari, mekaanikko, modisti, neuleen valmistaja, pukeutumisneuvoja, ompelija, vaatturi
• ammattikorkeakoulututkinto (muotoilija, artenomi)
• korkeakoulututkinto (Taideteollinen korkeakoulu, Lapin yliopisto)

Opettajakoulutuksen jatko-opinnot
• ammatillinen opettajakorkeakoulu (vaaditaan amk-tutkinto ja vähintään 3 vuotta alan työkokemusta)
• yliopisto aineenopettajakoulutus (maisteri kasvatustiede, käsityönopettajan koulutuslinja)

Kulttuurialan esittelyvideo (kesto 2:18 min.)

Tutustu vaatetusalan opiskelijablogeihin

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx