Voi hyvin työssä - työhyvinvointia pk-yrittäjälle - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Voi hyvin työssä - työhyvinvointia pk-yrittäjälle

Voi hyvin työssä 

 

Projektissa rakennetaan työhyvinvointiohjelma Lahden seudulla
1. jo toimiville pk-yrittäjille: autamme yrittäjiä ja henkilöstöä  jaksamaan työssä  ja pidentämään työuriaan
2. aloittaville yrittäjille: ymmärrystä työhyvinvoinnin tärkeydestä osana  liiketoiminnan suunnittelua.

Voi hyvin työssä - esite
 
Työkykysalkut

1. Työnohjaussalkku

Yksilöllisten voimavarojen, työnhallinnan ja omien ajattelu- ja asennoitumistapojen tarkastelua yksilöllisesti tai ryhmissä.   Työnohjaukset toteutetaan esim. vuoden ajalle sovittuina säännöllisinä tapaamisina.
 

2. Onnistuneen rekrytoinnin salkku  

Rekrytointivalmennus antaa yrittäjälle ja työyhteisölle välineitä sopivan, sitoutuneen ja osaavan työntekijän löytämiseen. Valmennus auttaa hoitamaan rekrytointitilanteet tuloksekkaasti siten, että hakijan vahvuudet ja aito kiinnostus saadaan esiin.  
 

3. Työkuntosalkku

Työkuntosalkku sisältää fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitämistä:
1) Testataan yrittäjän/henkilöstön nykytila: fyysinen kunto, henkiset voimavarat ja työympäristö. Samalla sovitaan tavoitteet ja toimintaedellytykset hyvän kunnon, mielen ja työympäristön saavuttamiseksi.
2) Testauksesta syntyvän analyysin pohjalta rakennetaan yrittäjille työhyvinvoinnin ohjelma osaksi jokapäiväistä toimintaa yrityksen aikataulun ehdoilla. Työkuntosalkkua on rakentamassa liikunnan, kuntoilun, visuaalisuuden ja psykoterapian asiantuntijat.
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Inkeri Liimatainen
inkeri.liimatainen[@]salpaus.fi, puh. 050 538 2350
 
Projektin kesto 1.8.2011 - 31.12.2012
Projektia tukee Hämeen ELY-keskus Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä - rahoitusohjelmasta.
 


http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx