Työ tekijäänsä kiittää - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Työ tekijäänsä kiittää

Työ tekijäänsä kiittää

 

Tavoite

Edistetään 2+1 - mallin eli ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen joustavaa yhdistämistä. Etsitään ja ratkaistaan esteitä ja haasteita oppisopimuksien solmimiselle.

Lue tarkemmin hankkeen wiki-sivulta: Työ tekijäänsä kiittää

Verkosto

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Jämsän ammattiopisto JAO,
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Lapin ammattiopisto LAO, Ammattiopisto Lappia, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Koulutuskeskus Sedu, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO. Salpaus koordinoi.   
 

Aika

27.1.2015 - 31.12.2016
 

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen - teemaan.
 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Maarit Kuosa
maarit.kuosa[@]salpaus.fi
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx