Turvallisuusala
Tekniikan ja liikenteen ala

Vartijan ammattitutkinto

Oppisopimuskoulutus

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat (6):
1. Vartijan työn perusteet
2. Vartijan peruskurssi
3. Vartiointitoiminta turvallisuusalalla
4. Pelastustoiminta
5. Turvallisuustekniikka
6. Uhkatilanteiden hallinta

Lisäksi vähintään kaksi seuraavista osista (2):
7. Järjestyksenvalvonta
8. Myymäläturvallisuus 
9. Paikallisvartiointi
10.Piirivartiointi ja hälytystehtävät
11.Henkilöturvallisuus
12.Kuljetusturvallisuus
13.Sammutusmies
14.Turvatarkastus 
15.Vastaanottopalvelu
16.Yrittäjyys

Opiskelijalla on oltava suoritettuna vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssi ennen koulutuksen aloittamista.

Tutustu tutkinnon perusteisiin sekä ammattitutkintostipendiin.

Tavoite

Koulutus valmentaa tutkinnon osan/osien tai koko tutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu yksityisten yritysten ja julkishallinnon palveluksessa oleville vartiointityötä tekeville. Koulutus on mahdollinen myös yrittäjälle.

Pääsyvaatimus

Hakijalla on oltava vartijakortti, tai sen puuttuessa pyydetään poliisilta soveltuvuuslausunto. Ikä vähintään 18 vuotta.

Työtehtävät

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vartijana vartiointiliikkeiden ja suoraan yritysten tai julkisten organisaatioiden palveluksessa tai yksityisyrittäjänä.

Arviointi

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, arviointi tutkinnon osittain hyväksytty/hylätty.

Hakeminen
Oppisopimuskoulutuksena jatkuva haku.

Ota yhteyttä asiakasvastaavaan kts. yhteystiedot oppisopimuskoulutus.

Ruokailu

Lähiopetuspäivän aikana opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla oppilaitoksen opiskelijaravintolassa.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx