Koulutustarjonta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Turvallisuusala > Aikuisten koulutus > Koulutustarjonta
 

 Koulutustarjonta

 

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus, aikuiskoulutus

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h) | 12.11.2016 klo 9.00 - 17.00
Vartijan peruskurssi (60 h) | 18.11.2016 - 2.12.2016
Vartijan työn perusteet (40 h) | 31.10.2016 - 9.11.2016
Vartijan voimankäyttökoulutus | 14.11.2016 - 16.11.2016

Lupakortit, aikuiskoulutus

Ammattitutkinnot, aikuiskoulutus

Vartijan ammattitutkinto | Oppisopimuskoulutuksena. Aloitus sopimuksen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Erikoisammattitutkinnot, aikuiskoulutus

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx