Aikuisten koulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Turvallisuusala > Aikuisten koulutus

Aikuisten koulutus

Järjestämme lyhyitä kursseja ja alan tutkintoon valmistavaa koulutusta sekä räätälöityä henkilöstökoulutusta yritysten tarpeisiin. 

Tutustu aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoihin sekä aikuisopiskeluun.

Työnjohdollista koulutusta tarjoaa tekniikan erikoisammattitutkinto, joka koostuu päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja sen osa-alueista sekä pitkäjänteisestä prosessinhallinnasta ja projektin läpiviemisestä.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa ja räätälöimme henkilöstö- ja täydennyskoulutuksia yritysten tarpeisiin. Järjestämme myös työntekijöille ja työnantajille näyttötutkintoihin liittyvää arvioijakoulutusta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx