Tuettu opso-opiskelu - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Tuettu opso-opiskelu

Tuettu opso-opiskelu 

eli yksilöllinen ohjaus ja toimivat verkostot oppisopimusopiskelijan tukena

Hankkeen tavoitteet ovat

 • nuorten oppisopimuskoulutukseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen 
 • oppisopimuksien purkautumisen ehkäisy
 • tutkinnon suorittamisen tukeminen
 • nuorten oppisopimuskoulutuksen lisääminen
 • oppisopimuskoulutukseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen  maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi ja samalla kotoutumista edistäviksi
 • pilotoitujen toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

 Yhteistyössä toimivat

 • oppisopimuskoulutuksen koulutustarkastajat
 • Lahden kaupungin nuorisopalveluiden työhön- ja yksilövalmentajia
 • ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajia ja muuta henkilöstöä

Tuloksia ja toimintaa

 • selkiytetään eri toimijoiden roolit ja tehtävien rajapinnat toimintaprosessissa
 • tehdään selkokielinen opas, joka palvelee opiskelijoita ja työpaikkakouluttajia
 • kehitetään työpaikan työtehtävien kartoituslomaketta työkaluksi, jolla voidaan seurata työtehtävien toteutumista ja etenemistä työssä oppimisen aikana
 • saattaen vaihto työharjoittelusta oppisopimuskoulutukseen työvalmentajan tuella
 • oppisopimusopiskelijan oppimisvalmiuksien ja ohjauksen tarpeen kartoittaminen ohjaustarveanalyysin ja oppimistestien ja seulojen avulla
 • koulutustarkastajan ja muiden asiantuntijoiden antama yksilöllinen tuki oppisopimusopiskelijalle
 • pienryhmä- ja yksilöohjausta tietopuolisen koulutuksen tukemiseksi maahanmuuttajataustaisille oppisopimusopiskelijoille
 • tutorverkosto maahanmuuttajataustaisille tutkinnonsuorittajille
 • vertais- ja tukiryhmä työpaikkakouluttajille

Lisätietoja

koulutustarkastaja Marita Nauha, puh. 044 708 0561
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 

Hanke saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx