Toplaaja - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Toplaaja

Laajennettu työssäoppiminen - Toplaaja

Tavoitteet

  • Tietoisuuden lisääminen laajennetun työssäoppimisen eri toimintamalleista oman koulutuksen järjestäjän sisällä ja muiden kesken sekä mallien käyttöönoton laajentaminen
  • Työssäoppimisen pedagogiikan kehittäminen: oppimisen ja osaamisen arviointi
  • Henkilökohtaisen ohjaussuunnitelman mallintaminen
  • 2+1, viimeinen vuosi oppisopimuksella - mallin mahdollisuuksien selkeyttäminen eri osapuolten näkökulmasta: työyhteisö, työnantaja, koulutuksen järjestäjä, opettaja, opiskelija
  • Edistetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työssäoppimiseen ja kehitetään uusia toteuttamismalleja osaamisen arviointiin ammattiosaamisen näytöissä.
  • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen
  • Uuden teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen

Kesto

1.8.2012 – 31.12.2013

Yhteishankkeen osapuolet

Koulutuskeskus Salpaus, koordinointi
Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto, Etelä- Karjalan ammattiopisto, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto,
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Porvoo International College

 

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeille 

Lisätietoja

Koulutusjohtaja Maarit Kuosa
puh. 050 526 5850
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 

www-sivut

wiki.lamk.fi  TopLaaja hankeverkosto 
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx