Kotisivu - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > TOP -koutsi > Projektin esittely

Projektin esittely

Tavoite

  • Kouluttaa uusia työpaikkaohjaajia ja vahvistaa jo olemassa olevien työpaikkaohjaajien ohjaamis- ja arviointivalmiuksia työpaikoille jalkautettavalla koulutuksella, joka noudattaa opiskelijan työssäoppimisen prosessia. Hankkeessa koulutetaan 144 (94/15/35) opettajaa työpaikkaohjaajien kouluttajiksi, 600 (340/100/160) uutta työpaikkaohjaajaa sekä 75 (60/0/15) täydennyskoulutettavaa työpaikkaohjaajaa. Lisäksi koulutetaan 18 (6/6/6) opettajaa vertaisarvioinnin asiantuntijoiksi. Edellä on esitetty suluissa koulutettavien määrät yhteistyökumppaneittain (Salpaus/Kiipula/Jao).
  • Luodaan uudet toimintamallit työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittämiseksi, jotta tulevaisuudessa valmennetaan omarahoitteisesti ja kustannustehokkaasti opettajia työpaikkaohjaajien kouluttajiksi, koulutetaan uusia työpaikkaohjaajia ja vahvistetaan jo aiemmin koulutettujen osaamista.
  • Kootaan perinteisen koulutusmateriaalin rinnalle internettiin videotekniikan ja sosiaalisen median avulla toteutettu työpaikkaohjaajien koulutus-/tukimateriaali, joka tarjoaa samalla myös vaihtoehtoisen oppimisympäristön työpaikkaohjaajakoulutukselle.
  • Lisäksi hankkeessa tehdään selvitykset verkkomateriaalin vaikutuksista työpaikkaohjaajien oppimistuloksiin ja koulutustuntien määrään sekä työssäoppimisen ohjauksen yhteydessä järjestettävän työpaikkaohjaajakoulutuksen mahdollisista lisäresurssien tarpeista.

 

Kohderyhmä

  • Projektissa työssäoppimispaikkoina toimivien yritysten ja organisaatioiden työpaikkaohjaajat ja yhteistyökumppaneiden opettajat.
  • Välillisesti (hyödynsaajina) hankkeen yhteistyökumppaneiden opiskelijat ja muut työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset ja organisaatiot. 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx