Tools for empowering through language - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Tools for empowering through language

Tools for empowering through language

Tavoite

Projektin tavoite on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista uuteen asuinmaahan sekä lisätä kulttuurista tietoisuutta.

Erityisesti projektissa pohditaan, minkälaiset opetusmenetelmät olisivat tuloksekkaimpia vailla koulutaustaa olevien henkilöiden opettamisessa.

Projektin nettisivut: http://tetl.eu/

Projektin toimijat

Projektissa on mukana organisaatioita seitsemästä eri maasta. Salpaus on mukana partnerina.

Rahoitus

Projekti saa rahoitusta EU:n Grundtvig-rahastosta. 

Lisätietoja  

Opettaja Sanna Koivisto
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx