Tieto- ja viestintätekniikka, ICT
Luonnontieteiden ala

TIETY - tietotyötutkinto, avain yhteisölliseen digitalisaatioon

TIETY – Tietotyötutkinto on työelämälähtöinen, organisaation tarpeista lähtevä ja soveltava tieto- ja viestintäteknistä osaamista edistävä tutkinto.

Sisältö

• Työyhteisön toimintakulttuuri ja tarpeiden kartoitus
• Työ tietoyhteiskunnassa – osaaminen tänään ja huomenna
    o Tieto- ja viestintätekniikka osana ammattitaitoa
    o Oman ja työyhteisön ajan ja tehtävien hallinta – minulla ei enää ole kiire
    o Virtuaaliset työtilat ja organisaatioiden yhteisölliset intranetit
• Yhteistoiminta ja viestintä
    o Sisäinen ja ulkoinen viestintä
    o Sosiaalinen media organisaation viestintäkulttuurissa
    o Yhteisöllinen viestintä ja tekeminen verkostoissa
    o Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen organisaatiossa
• Tiedonhaku ja hallinta
    o Tiedostojen hallinnasta sisältöjen hallintaan
    o Tiedon löytämisen avaimet – luokittelu, ominaisuus-, metatiedot
    o Tiedon elinkaari
    o Tiedon hausta tiedon näkyvyyteen
• Tietoturva ja tietosuoja
    o Teknisestä tietoturvasta henkilöstön tietoturvaan
    o Tietoturvariskit työyhteisöissä ja niiden tunnistaminen
    o Organisaation tietoturvaohjeet ja niiden noudattaminen
    o Tietoturva ja -suoja sosiaalisissa medioissa

Ohjelma

TIETY-tutkinnon suorittaminen ajoitetaan 6 kuukauden ajalle, jolloin opiskeltavien asioiden ja kehittämistyön tekemiseen ehtii paneutua ilman kiirettä. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-opiskelua ja virtuaalityöympäristöjä.
Lähipäivien määrä yleisesti 11 päivää. Tutkinnon suosituslaajuus on 7,5 opintopistettä. Tutkintoon sisältyy laaja verkko-opetusmateriaali sovellusten opiskeluun.
Tutkintoon liittyy kehittämistyön lisäksi neljä moduuleihin liittyvää testiä. 
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry hallinnoi tutkintoa.

Lisätietoja:
Tiety –Tietotyötutkinnon vastuuhenkilö Ari Saloranta
puh. 044 708 1648 tai ari.saloranta@salpaus.fi

Tavoite

Tutkinnon tavoitteena on kehittää yhteisöllistä osaamista työyhteisöissä ja organisaatioissa. Tutkinnon suorittaja omaksuu uusia toimintamalleja ja käytänteitä tietotyössä. Tutkinnon kautta organisaatio pääsee kehittämään toimintamalleja, työtehtäviä ja yhtenäistämään työskentelytapoja.

Kohderyhmä

Tiety sopii hyvin organisaation johdolle, esimiehille ja työntekijöille. Organisaatiomuutosten yhteydessä tutkinto toimii muutosten sisään ajamisessa, yhteisten toimintatapojen kehittämisessä ja uusien toimintamallien käyttöönotossa.

Hinta
Hinta 450 – 700 € (+alv 24%) yrityskoosta riippuen. Koulutus on Ely-keskuksen tukemaa täsmäkoulutusta (30 % -50%).
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx