Tieto- ja viestintätekniikka, ICT
Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto, Datanomi (EAT)

 

Sisältö

Tutkinto suoritetaan työn ohella. Erikoisammattitutkinto osoitetaan normaaleissa työtehtävissä, jotka arvioidaan. Salpaus järjestää valmistavan koulutuksen, ohjauksen tutkintotilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä perehdyttää työpaikka-arvioijat arvioimaan tutkintosuorituksia.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Tarkemmat tiedot sisällöstä saa tutkinnon perusteista.
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa vastata palveluprosesseista, jotka kytkeytyvät ohjelmistoihin, järjestelmiin tai tieto- ja viestintätekniikkaan. Hän kykenee mallintamaan ja kehittämään palveluprosesseja sekä toimimaan alan asiantuntijana. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajan osaaminen voi painottua uusien palvelujen kehittämiseen tai uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoon. Tutkinnon suorittaneella on hyvät tiedot alan säädöksistä ja toimintaa koskevista sopimuksista. Hän osaa arvioida toimenpiteiden merkitystä organisaation liiketoiminnan kannalta ja viestiä vuorovaikutteisesti asiantuntija ryhmissä ja asiakkaiden kanssa.

Kohderyhmä

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittämisessä tai ylläpidossa. Hän voi esimerkiksi vastata järjestelmien teknisten ratkaisujen kehittämisestä tai toimia ohjelmistokehityksen erikoisasiantuntijana. Hänen vastuullaan voi olla myös tiimien tai työryhmien johtaminen. Tutkinnon suorittaneet voivat työllistyä yrityksiin ja organisaatioihin eri toimialoilla, sillä digitalisoitumisen myötä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat palvelut lisääntyvät kaikilla aloilla.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Tutkinnon suorittaja saa tutkinnon suorittamisen ajaksi maksutta käyttöönsä ohjauksessa tarvittavat MS Office 365 sovellukset sekä Salpauksen verkko-oppimisympäristön. Tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito osoitetaan työtehtävissä, tutkintotilaisuuksissa, jotka arvioidaan työpaikalla. Tutkinnon suorittamisen ohjaus tapahtuu käynnein työpaikalla sekä etäohjauksena mm. Skype for Business ja verkko-oppimisympäristön avulla.

Hinta
500,00 € valmistava koulutus ja tutkintoon ohjaus + 58,00 € tutkintomaksun (alv 0 %).
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.
Muuta tärkeää

Tutkinnon näyttötutkintona suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus on 395 euroa (tai 456 euroa, ellei ole aikaisemmin suorittanut toisen asteen tutkintoa).

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx