Tieto- ja viestintätekniikka, ICT
Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT)

 

Sisältö

Tutkinto suoritetaan työn ohella. Ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito tutkintotilaisuuksissa, normaaleissa työtehtävissä, jotka arvioidaan. Salpaus järjestää valmistavan koulutuksen, ohjauksen tutkintotilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä perehdyttää työpaikka-arvioijat arvioimaan tutkintosuorituksia.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Tarkemmat tiedot sisällöstä saa tutkinnon perusteista.
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tavoite

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan ja niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneen henkilön asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä asiakkaista.
• Ohjelmiston suunnittelu -tutkinnon osan suorittaja osaa arvioida asiakkaan tarpeet ja suunnitella käyttöliittymiä, käytettävyyttä, tietorakenteita ja ohjelmistoarkkitehtuurin yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa.
• Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto -tutkinnon osan suorittaja osaa analysoida spesifikaation ja laatia projektisuunnitelman ja toteuttaa ohjelmiston sekä testata sen.
• Palvelin- ja työasematuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa hankintaprosessin, asentaa laitteiston ja ohjelmistot sekä ylläpitää laitteistoa.
• Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa dokumentoida tietoliikenneverkon, asentaa lähiverkon ja ylläpitää sitä.
• Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja opastaa tai kouluttaa käyttäjiä.

Kohderyhmä

Tutkintoon valmistava koulutus ja ohjaus on suunnattu tietojenkäsittelyalalla töissä oleville ammattilaisille, jotka haluavat suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon näyttötutkintona.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Tutkinnon suorittaja saa tutkinnon suorittamisen ajaksi maksutta käyttöönsä ohjauksessa tarvittavat MS Office 365 sovellukset sekä Salpauksen verkko-oppimisympäristön. Tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito osoitetaan työtehtävissä ja tutkintotilaisuuksissa jotka arvioidaan työpaikalla. Tutkinnon suorittamisen ohjaus tapahtuu käynnein työpaikalla sekä etäohjauksena mm. Skype for Business ja verkko-oppimisympäristön avulla.

Hinta
345,00 € valmistava koulutus + 58 € tutkintomaksu (alv 0 %).
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.
Muuta tärkeää

Tutkinnon näyttötutkintona suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus on 395 euroa (tai 456 euroa, ellei ole aikaisemmin suorittanut toisen asteen tutkintoa).

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx