Tieto- ja viestintätekniikka, ICT
Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)

Käytön tuen osaamisala

Sisältö

Käytön tuki
Koulutuksessa painotetaan pk-yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa tarvittavia valmiuksia.
• palvelutehtävissä toimiminen, asiakaspalvelu
• työvälineohjelmat
• käyttöjärjestelmät ja -liittymät
• laite- ja lähiverkkotekniikat
• tietoturva

Tarkemmat tiedot sisällöstä saa tutkinnon perusteista.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kohderyhmä

Nuorten aikuisten osaamisohjelman koulutukset ovat tarkoitettu 20-29 –vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei ole suoritettuna ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa.

Koulutus on suunnattu tietojenkäsittelystä kiinnostuneille nuorille aikuisille, jotka haluavat suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon näyttötutkintona.

Alan vaatimukset

• Asiakaspalveluhenkisyys ja kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan.
• Joustavuus toimia erilaisissa tilanteissa asiakkaiden vaatimalla tavalla.
• Kyky työskennellä yksin ja ryhmässä, pitkäjänteisyys, keskittymiskyky ja looginen ajattelu, kielitaito, halu ja kykyä oppia uutta nopeasti ja jatkuvasti kehittyvällä alalla.

Työtehtävät

• Datanomi osaa neuvoa ja opastaa muita työntekijöitä tieto-ja viestintätekniikan käytössä sekä ratkaista käytössä esiin tulevia ongelmia. Hän toimii työyhteisössä atk-käytön tukena.
• Datanomi osaa myydä ja markkinoida alan tuotteita sekä viestiä monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan sovellusohjelmia käyttäen.
• Datanomin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelija saa tutkinnon suorittamisen ajaksi maksutta käyttöönsä opinoissa tarvittavat MS Office 365 sovellukset sekä Salpauksen verkko-oppimisympäristön. Muut tarvittavat opiskelumateriaalit opiskelija hankkii itse.

Hinta
58,00 € tutkintomaksu (alv 0%). Tutkintoon valmistava koulutus on maksutonta.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.
Ruokailu

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx