Tieto- ja viestintätekniikka, ICT
Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi

Käytön tuen osaamisala

Sisältö

Käytön tuki
Koulutuksessa painotetaan pk-yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa tarvittavia valmiuksia.
• palvelutehtävissä toimiminen, asiakaspalvelu
• työvälineohjelmat
• käyttöjärjestelmät ja -liittymät
• laite- ja lähiverkkotekniikat
• tietoturva

Tarkemmat tiedot sisällöstä saa tutkinnon perusteista.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tietojenkäsittelystä kiinnostuneille aikuisille, jotka haluavat suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon näyttötutkintona.

Alan vaatimukset

• Asiakaspalveluhenkisyys ja kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan.
• Joustavuus toimia erilaisissa tilanteissa asiakkaiden vaatimalla tavalla.
• Kyky työskennellä yksin ja ryhmässä, pitkäjänteisyys, keskittymiskyky ja looginen ajattelu, kielitaito, halu ja kykyä oppia uutta nopeasti ja jatkuvasti kehittyvällä alalla.

Työtehtävät

• Datanomi osaa neuvoa ja opastaa muita työntekijöitä tieto-ja viestintätekniikan käytössä sekä ratkaista käytössä esiin tulevia ongelmia. Hän toimii työyhteisössä atk-käytön tukena.
• Datanomi osaa myydä ja markkinoida alan tuotteita sekä viestiä monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan sovellusohjelmia käyttäen.
• Datanomin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelija saa tutkinnon suorittamisen ajaksi maksutta käyttöönsä opinoissa tarvittavat MS Office 365 sovellukset sekä Salpauksen verkko-oppimisympäristön. Muut tarvittavat opiskelumateriaalit opiskelija hankkii itse.

Hinta
58,00 € Tutkintomaksu (alv 0%). Tutkintoon valmistava koulutus on maksutonta.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.
Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx