Tie hoitajaksi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Tie hoitajaksi

Tie hoitajaksi

 
Maahanmuuttajia ammattiin ohjaaville henkilöille on tehty sivusto, jossa on informaatiota ja konkreettisia työkaluja avuksi osaamisen arviointiin, osaamisen tunnistamiseen, työssä oppimisen ohjaukseen sekä opiskelun
ohjaus- ja tukipalveluihin: 
 

Projektin tavoitteet ja tulokset

Tie hoitajaksi -projektissa kartoitettiin maahanmuuttajataustaisten hoitoalan ammattilaisten mahdollisuuksia pätevöityä suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisiksi hoito- ja kasvatusalan ammattilaisiksi. Pilottiopiskelijoista 90 % pääsi jatko-opintoihin.
 
Projektissa kehitettiin maahanmuuttajataustaisille henkilöille uusia soveltuvuuden arviointimenetelmiä ja osaamisen tunnistamisen keinoja työelämässä. Lisäksi verrattiin terveydenhoitoalan ulkomaisia ja suomalaisia tutkintojärjestelmiä.
 
Projektissa koulutettiin työelämään mentoreita, jotka toimivat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukena työelämässä sekä lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Klinikkakouluttajamallia kehitetään edelleenkin, projektin jo päätyttyä, tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Kehittämistyö on jatkunut mm. projektissa TUMA - Tutkinto maahanmuuttajille ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.
 
 

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat, joilla on kotimaassaan suoritettu sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai työkokemus alalta.
 

Toteuttajat 

Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija)
Lahden ammattikorkeakoulu
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Lahden kaupunki
Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Tehy ry
Päijät-Hämeen Työ- ja elinkeinotoimisto.
 

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto, Manner-Suomen ESR-ohjelma, Etelä-Suomen suuralueosio, ylimaakunnalliset hankkeet.
Toimintalinja 4: jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö.
Lahden kaupunki, Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami sekä Koulutuskeskus Salpaus.
 

Kesto

1.12.2009 - 31.10.2012
 

Lisätietoja

Katri Kolstela, projektipäällikkö, puh. 044 708 0216
sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@salpaus.fi 
 
 

 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx