TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

 

Tavoitteet

 • Opintojen henkilökohtaistamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvän prosessin ja tiedonhallinnan kehittäminen vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita.
 • Koulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisten palveluiden
  rajapinnat ovat kunnossa henkilökohtaistamisprosessin toteuttamiseksi. Koulutuksen järjestäjille rakennetaan valmius ottaa kansalliset palvelut osaksi opintohallinnon ratkaisua.
 • Jatketaan yhteistyötä AMOSAA/Editoitava hakulomake/Koski-kehittäjien ja opintohallintojärjestelmätoimittajien välillä.

 

Tuloksena saadaan aikaan

 • näkemys ja kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaistamisen prosessit ja niissä käytettävä ja tuotettava tieto hallinnoidaan.
 • tiedonhallintajärjestelmien edellytykset tarvittavien henkilökohtaistamiseen ja osaamisen tunnustamiseen liittyvien tunnuslukujen ja raportointien tarpeisiin ja edelleen tiedolla johtamiseen.
 • AMOSAA-välineellä tai opintohallintojärjestelmällä luotuja koulutuksen
  järjestäjäkohtaisia opetussuunnitelmia. On testattu editoitavaa hakulomaketta (joustava hakuvaihe ja tarvittava tieto ovat eri osapuolilla hallussa). Koski-vaatimukset on huomioitu sekä rajapintaa on testattu, käytetty ja rajapinta toimii. 
 • Koulutuksenjärjestäjän opintohallinnon prosesseista ja tietojärjestelmistä on poistettu manuaalista ja päällekkäistä kirjaustyötä.

Yhteistyössä

Koulutuskeskus Salpaus hallinnoi hanketta
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, OSAO 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

Opintopolku.fi:n ja uusien kansallisten palvelujen kehittäjät: OPH, OKM, Koski-projektiryhmä,Editoitava hakulomake -projektiryhmä, AMOSAA-projektiryhmä, AMY - Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumi, Opintohallintojärjestelmien toimittajia: Peppikonsortio, Starsoft, Visma, CGI, Eduix, Nextime, Solenovo Oy, Rediteq Oy.
 Muut koulutuksenjärjestäjien kehittämishankeverkostot (esim KOPPI - Osaamisperusteisuuden edistäminen Pirkanmaalla -verkosto), AMKE ry

 

Kesto ja rahoitus

4.11.2016 - 31.12.2017
Hanke saa Opetushallitukselta valtionavustusta osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen.

 

Lisätietoja
Mikko Jänis, tiedonhallintavastaava
Verkostohankkeen vetäjä
etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx