Talotekniikka
Tekniikan ja liikenteen ala

Putkiasentajan ammattitutkinto

 

Sisältö

Putkiasentajan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet toimia monipuolisissa LVI-alan töissä. Alan työnantajat arvostavat tutkinnon suorittamista ja sen tuomaa osaamista.

Lähipäivien aiheita ovat mm. putkiasentajan työhön liittyvät yleistehtävät, putkistojen hitsaus, lvi-korjausrakentaminen, käyttövesijärjestelmien asennus, lvi-järjestelmien huolto, lämmitysjärjestelmien asennus jne. Opit myös toimimaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Tutkinnon perusteet
 
Esimiestyön koulutustarjotin (pdf)

Tavoite

Putkiasentajan ammattitutkinnon tai osan/osien suorittaminen.

Kohderyhmä

Lämmitysjärjestelmiä sekä vesi- ja viemärijärjestelmiä asentavat tai järjestelmien korjaus- ja huoltotöitä tekevät henkilöt sekä yrittäjät.
Tutkinnon suorittaminen vaatii, että sinulla on työpaikka, sillä tutkintosuoritukset toteutetaan työmaalla aidoissa työtehtävissä.

Työtehtävät

Putkiasentaja on putkiasennuksen ja huollon ammattilainen. Pystyt asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alasi laitteet ja laitteistot koosta riippumatta. Työskentelet itsenäisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä uudis- että saneerauskohteissa. Huolehdit myös putkiasennustyön turvallisesta toteutuksesta. Kohtaat työssäsi paljon asiakkaita ja teet paljon yhteistyötä muiden ammattikuntien edustajien kanssa, joten sinun on osattava toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sujuvasti.

Hinta
310,00 € + tutkintomaksu 58 € (alv 0%).
Lähiopetuspäivien hinta (10 pv) 140 €.
Oppisopimusopiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutuksena, ota yhteyttä asiakasvastaavaan kts. yhteystiedot oppisopimuskoulutus.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

Tutkinnon esittely

Putkiasennuksen ammattitutkinnon suorittaneena putkiasentajana

osaat tehdä uudisrakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston

putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Osaat toimia rakennustyömaalla itsenäisesti vaativissakin työkohteissa. Ammattitutkinnon suorittaminen antaa hyvät edellytykset erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon rakenne


Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentajan ammattitutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

- Lämmitysjärjestelmien asentaminen
- Vesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valittava vähintään yksi
- verkoston tasapainotus ja vesimäärien mittaus
- sairaalakaasujärjestelmien asentaminen
- palonsammutusjärjestelmien asentaminen
- paineilmajärjestelmien asentaminen
- LVI-korjausrakentaminen
- LVI-suunnittelu
- Taloteknisten laitteiden sähköistys
- tutkinnon osa muusta ammatillisesta tutkinnosta

Putkiasentajan ammattitutkinnon tutkinnon perusteet

Näyttötutkintoina suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tuottavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx