Nuorten koulutus - Sosiaali- ja terveysala - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Sosiaali- ja terveysala > Nuorten koulutus

Nuorten koulutus

Tule opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle, jos haluat työskennellä ihmisten kanssa.

Sosiaali- ja terveysalalla voit opiskella lähihoitajaksi.  Lähihoitaja työskentelee eri ikäisten ihmisten kanssa.  Työ sisältää auttamista, hoitamista ja kuntouttamista sekä kasvattamista ja ohjaamista.

Työssä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita opiskellaan ja harjoitellaan sekä koulussa että työssäoppimisjaksojen aikana sosiaali- ja terveysalan yksiköissä (esimerkiksi päiväkodissa, sairaalassa, terveyskeskuksessa, hoitokodissa, päivätoimintakeskuksessa tai asiakkaan omassa kodissa).

Opiskelu lähihoitajaksi sisältää mm. teoriaa, harjoituksia, erilaisia projekteja sekä työssäoppimista.  Projekteissa kohtaat ja pääset ohjaamaan henkilökohtaisesti esim. lapsia, vanhuksia tai vammaisia. Työssäoppimaan pääset jo ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen.

Voit myös hakea työssäoppimaan ulkomaille tai toimia ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden tutorina.  Halutessasi voit hioa ammattitaitoasi valmentautumalla ammattitaitokisoihin. Opintoihin on mahdollista sisällyttää myös yrittäjyysopintoja.

Koulutusohjelmaopinnot ja valinnaiset tutkinnon osat toteutuvat viimeisenä opiskeluvuonna. Koulutusohjelmavalinta tehdään opiskelun kuluessa, ei vielä hakuvaiheessa.

 

 Katso sosiaali- ja terveysalan esittelyvideo

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx