Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali- ja terveysalan koulutusta maahanmuuttajille

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sisältö

Ammatilliset opinnot tuettuna suomen kielen opetuksella. Neljän kuukauden pituinen aloitusjakso antaa valmiuksia opiskeluun ja ammatissa toimimiseen. Aloitusjakson jälkeen on mahdollisuus jatkaa tutkintoon valmistavassa koulutuksessa.

Aloitusjakso
• Suomen kieli ja ammattisanasto
• Aikuisopiskelu ja opiskelutaidot
• Hoitotyön eettinen perusta ja ammattietiikka
• Ihmisen kohtaaminen ja vuorovaikutus
• Sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin tutustuminen

Sosiaali- ja terveysalan työtehtävät kohdentuvat eri-ikäisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaukseen, hoito ja huolenpitotyöhön sekä kuntoutumisen tukemiseen.

Tavoite

Tutustuminen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja työtehtäviin sekä samalla kehittää suomen kielen taitoa. Aloitusjakson jälkeen on mahdollista jatkaa kouluttautumista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon suorittamisella.

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat.

Hakeminen
3.4.2017 - 12.5.2017 klo 23.00

Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen koulutuksen aloittamista.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx