Koulutustarjonta - Koulutuskeskus Salpaus
 

 Koulutustarjonta

 

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus, aikuiskoulutus

Lääkkeenantokoulutus | V. 2017 aikana.
Työpaikkaohjaajakoulutus, 3 ov | 6.9.2017 - 1.11.2017

Lupakortit, aikuiskoulutus

Perustutkinnot, aikuiskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja | Oppisopimuskoulutus. Aloitus sopimuksen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja | Oppisopimuskoulutus. Aloitus sopimuksen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Ammattitutkinnot, aikuiskoulutus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto | Koulutus on suunniteltu alkavaksi 13.9.2017
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto | Aloitus sopimuksen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Päihdetyön ammattitutkinto | Koulutus suunniteltu alkavaksi syyskuussa 2017.
Välinehuoltajan ammattitutkinto | Koulutus suunniteltu alkavaksi 7.8.2017

Erikoisammattitutkinnot, aikuiskoulutus

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto | Koulutus suunniteltu alkavaksi 20.4.2017
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx