Aikuisten koulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Sisustus ja muotoilu > Aikuisten koulutus

Aikuisten koulutus

Sisustustyöt ovat tulleet jäädäkseen. Ammatillisia moniosaajia tarvitaan yhä enenevässä määrin. Puualan, pintakäsittelyalan tai rakennusalan osaajana voit laaja-alaistaa ammatillista osaamistasi.

Järjestämme myös lyhytkestoisia koulutuksia ko. alalla, jotka tukevat ja kehittävät ammattitaitoa. Näitä ovat mm. messurakentaminen, stailaus, sisustusmyyntityö, tekninen osaaminen.

Tutustu aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoihin sekä aikuisopiskeluun.

Työnjohdollista koulutusta tarjoaa tekniikan erikoisammattitutkinto, joka koostuu päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja sen osa-alueista sekä pitkäjänteisestä prosessinhallinnasta ja projektin läpiviemisestä.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä työelämän kanssa ja räätälöimme lyhyt- ja pitkäkestoisia koulutuksia yritysten tarpeisiin. Järjestämme myös työntekijöille ja työnantajille näyttötutkintoihin liittyvää arvioijakoulutusta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx