Aikuisten koulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Rakennusala > Aikuisten koulutus

Aikuisten koulutus

Voit suorittaa aikuiskoulutuksessa rakennusalan perustutkinnon, talonrakentaja /kivirakentaja,
talonrakennusalan ammattitutkinnon, talonrakentaja tai rakennustuotealan ammattitutkinnon, betonituotteiden valmistus.

Tutustu aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoihin sekä aikuisopiskeluun.

Järjestämme myös lyhytkestoisia koulutuksia, jotka tukevat ja kehittävät ammattitaitoa. Näitä ovat mm. perustus-, runko-, puu-ulkoverhous- ja kattotyöt, muuraus- ja laatoitustyöt sekä sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät koulutukset.

Työnjohdollista koulutusta tarjoaa tekniikan erikoisammattitutkinto, joka koostuu päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja sen osa-alueista sekä pitkäjänteisestä prosessinhallinnasta ja projektin läpiviemisestä.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa ja räätälöimme henkilöstö- ja täydennyskoulutuksia yritysten tarpeisiin. Järjestämme myös työntekijöille ja työnantajille näyttötutkintoihin liittyvää arvioijakoulutusta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx