Prosessiteollisuus
Tekniikan ja liikenteen ala

Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja (Suorahaku)

Biotekniikan, Kemiantekniikan, Levyteollisuuden ja Sahateollisuuden osaamisalat

Prosessinhoitaja
Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
    - Käynnissäpito 30 osp
    - Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 45 osp
Osaamisalaopinnot 30 osp
     - Levyteollisuuden, Sahateollisuuden, Kemiantekniikan (muoviteollisuus) tai Biotekniikan (leipomoteollisuus) osaamisala.
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet

Kohderyhmä

Kuka voi hakea suorahaussa?

Haku on tarkoitettu henkilölle, joka on jo aiemmin suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai on valmistumassa hakukeväänä.

Kuka ei voi hakea suorahaussa?

Jos olet suorittanut ainoastaan peruskoulun / perusopetuksen oppimäärän / vastaavat opinnot ulkomailla tai lukion oppimäärän / ylioppilastutkinnon, et voi hakea ammatilliseen koulutukseen suorahaussa. Voit kuitenkin hakea yhteishaun kautta tähän tutkintoon.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Tutkinnon kokonaislaajuus 180 osp
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Alan vaatimukset

• Järjestelmällisyys ja huolellisuus
• Täsmällisyys, pitkäjänteisyys
• Vastuuntuntoisuus
• Oma-aloitteisuus, halu oppia uutta
• Palvelualttius
• Sinulla on kädentaitoja ja ymmärrät kokonaisuuksia.

Työn luonne
Pääosin kevyt/keskiraskas, tarkkuutta vaativa työ. Työ on pääosin erilaisten tuotantoprosessien valvontaa sekä koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaa.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelija hankkii oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan suorahaulla.
Suorahaun sivulla hakuajat, -ohjeet ja -lomake.

Hakijat haastatellaan.

Ruokailu

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.

Muuta tärkeää

Prosessinhoitajalla on hyvät, monipuoliset työllistymismahdollisuudet teollisuuden erilaisissa työtehtävissä.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx