Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki

Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki

 

Salpaus on mukana ottamassa käyttöön ja kehittämässä uutta prosessiteollisuuden perustutkintoa. Toimeenpanon tukitoimia ovat

  • uuden perustutkinnon antamisen valinnaismahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen tutkinnon toimeenpanossa
  • koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön lisääminen
  • perustutkinnon tiedotus- ja vetovoimakampanjan järjestäminen
  • alan työvoiman saatavuuden selvittäminen

 

Hankkeessa on mukana 11 oppilaitosta.  Koordinaattori on Edupoli. Kesto 1.1.2011 - 31.12.2012. Tukitoimia rahoittaa Opetushallitus.

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx