Parasta osaamista -verkostohanke - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Parasta osaamista -verkostohanke

Parasta osaamista -verkostohanke

Laaja kansallinen hanke, jolla tuetaan

 • opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa
 • työpaikkaohjaajien perehdyttämistä

  Projektin blogi: Parasta osaamista 

Tavoitteet

 1. Selvitetään keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle.

  Osaamisselvitysten teko aloitetaan huhtikuussa 2017.
  Salpaus on mukana pienryhmässä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja WinNovan kanssa. Selvityksiä tehdään myös hankkeeseen kuulumattomien ammatillisten oppilaitosten kanssa.
 2. Laaditaan esitys modulaariseksi osaamiskokonaisuudeksi kartoitettujen vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.
 3. Laaditaan koulutuksen järjestäjien käyttöön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja
  materiaaleja.
 4. Laaditaan koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja.
 5. Laaditaan koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämisen toimintamalleja ja materiaaleja.

 

Yhteistyössä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, hankkeen hallinnoija
 
Ammatilliset koulutuksen järjestäjät:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY
Koulutuskeskus Salpaus
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
Validia ammattiopisto (Invalidiliitto ry)
Yrkesakademin i Österbotten 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  

Kesto ja rahoittaja

1.1.2017 - 31.12.2019
Hanke saa Opetushallitukselta ja Opetus-ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta.

 

 

Lisätietoja

Paula Silvennoinen, projektipäällikkö
Koulutuskeskus Salpaus
etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 

  

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx