Mari Sormula, Ravintola Iloinen kulkija - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Päijät-Hämeen YES-keskus > YES-kummit > Mari Sormula, Ravintola Iloinen kulkija

Mari Sormula

 

Henkilökohtaiset tiedot               
Mari Sormula, Ravintola Iloisen kulkijan ravintolapäällikkö, Lahti.
 
Koulutus
Hotelli- ja ravintoalan esimieskoulutus sekä hotelli- ja ravintola-alan sekä suurtalousalan erikoisammattitutkinto.
 
Esimiestehtävissä aloittaminen
Olen ollut töissä Iloisessa Kulkijassa vuodesta 1999 asti ja edellisen ravintolapäällikön vaihtaessa tehtäviä, avautui mahdollisuus siirtyä tähän tehtävään. Olen toiminut ravintolapäällikkönä vuodesta 2004. Vastaan ravintolan toiminnasta tulosvastuullisena Osuuskauppa Hämeenmaalle.

Lyhyesti tiedot yrityksestä
Osuuskauppa Hämeenmaan omistama ravintola Iloinen Kulkija Lahdessa.

Miten haluat toimia YES-kummina?
Opiskelijat ovat tervetulleita tutustumaan ravintolamme toimintaan. Voin tulla myös kouluille kertomaan työelämän pelisäännöistä sekä siitä, minkälaisia asioita työntekijässä arvostetaan. Olen käytettävissä myös asiantuntijan roolissa, kun tarvitaan apua koulun yrittäjyyskasvatuksessa ja voin kertoa esimerkkejä työelämän käytänteistä.

Mottosi
Kaveria ei jätetä.
 
Motto viittaa siihen, että teen tiivistä yhteistyötä osuuskaupan muiden ravintolapäälliköiden kanssa esimerkiksi sairastapauksen sattuessa, voimme antaa meiltä ”lainaksi” työntekijän toiseen ravintolaan.
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx