Launo Tuura, Heinolan rotaryklubi ry - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Päijät-Hämeen YES-keskus > YES-kummit > Launo Tuura, Heinolan rotaryklubi ry

Launo Tuura, Heinolan rotaryklubi ry

 

Henkilökohtaiset tiedot
Launo Tuura
Ikä 71 vuotta

Koulutus ja työkokemus
Koulutus aikajärjestyksessä:
Fil.maisteri (ydinfysiikka, matematiikka), Helsingin yliopisto

Työkokemus aikajärjestyksessä:
Voimalaitosten kunnossapito/konepaja, Vuorikemia Oy
Voimalaitosten kunnossapito, Helsingin Energia
Voimalaitoksen käytönlaboratorio (vesikemia, polttoaine-analyysit), Helsingin Energia
Ydinvoimalaitoksen sijoitus- ja tyyppiselvitykset, Helsingin Energia
Voimalaitoksen rakentamislupahakemus(Vuosaaren voimalaitos),
Helsingin Energia
Voimalaitospolttoaineiden velvoitevarastointi, Helsingin Energia
Helsingin Energian PR-päällikkö, yritysmarkkinointi, kansainväliset suhteet
Energian yhteistuotannon ja kaukolämmön EU-projektit Phare ja Tacis yhteistyöhankkeet (Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä)

Lyhyesti tiedot yrityksestä
Helsingin Energia on kaupungin omistama liikelaitos, joka tuottaa sähköä, kaukölämpöä ja jäähdytysenergiaa omilta voimalaitoksiltaan, rakentaa, käyttää ja ylläpitää energian siirtoverkostot sekä myy ja markkinoi tuotteensa. Lisäksi laitos on mukana sähkömarkkinoissa.
Viime vuosina toiminnot on eriytetty omiksi  kaupungin omistamiksi yhtiöiksi.
 
Mistä sait kipinän mennä energiayhtiöön?
Teknillinen ja energia-ala erityisesti on kiinnostanut kouluajoista asti. Olen ollut valmistuttuani koko työurani ajan Helsingin Energialla perehtyen laitoksen koko toimintaan sen eri yksiköissä.
 
Miten haluat toimia YES-kummina?
Jaan kokemustani ja näkemystäni nuorille niin että he saavat valmiuksia toimia työelämässä ja tuoda esiin energia-alan erilaisia mahdollisuuksia eri koulutusasteisille opiskelijoille. Voin toimia puhujana tilaisuuksissa sekä  olla ryhmien tukena opiskelijoille ja opettajille.
 
Kohderyhmä
Ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- ja lukiotaso sekä opettajat.

Motto
Energia-ala on paljon muutakin kuin sähköä ja lämpöä - se on myös ympäristösuojelua.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx