Jani Mahkonen, Loma Graphics Oy - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Päijät-Hämeen YES-keskus > YES-kummit > Jani Mahkonen, Loma Graphics Oy

Jani Mahkonen

 

Henkilökohtaiset tiedot
Jani Mahkonen, 40-vuotias
 
Koulutus ja kokemus
Opintoja puualalta, medianomin koulutus Lamkista muotoiluinstuutista. Kokemusta myös osuuskuntatoiminnasta osuuskunta Mesmerassa, joka on musiikkialalla toimiva osuuskunta.

Lyhyesti tiedot yrityksestä
Hankin y-tunnuksen ja harjoitin yritystoimintaa toiminimellä jo opiskellessani ammattikorkeakoulussa.

Perustimme vuonna 2003 LomaGraphics yhdessä Aki Loposen kanssa. Olemme molemmat mainosvalokuvaajia, Aki myös sanomalehtikuvaaja. Yrityksen toiminnasta noin puolet on mainoskuvaamista ja loput on liikkuvan kuvan muokkaamista kuten värisuunnittelua. Alan kenttä on monimuotoinen. Yrityksessä tehdään myös monimuotoisesti töitä: käymme molemmat myös opettamassa taideinstituutissa ja muotoiluinstituutissa sekä taideteollisessa korkeakoulussa.

Meillä on myös opiskelijoita työssäoppimassa. Yksi opiskelija on suorittanut myös oppisopimuksen yrityksessämme.

Yrityksemme tuotoksiin voit tutustua vimeo.com:ssa.
"me olemme Lahti" http://vimeo.com/48020140 

Mistä sait kipinän aloittaa yrittäjänä?
Yrittäjyys on tässä ammatissa luonteva tapa työskennellä. Itse tein jo kouluaikana monelle asiakkaalle töitä vaikkakin olin myös muissa töissä myös isommilla yrityksillä. Yrityksen perustaminen tuolloin kouluaikana helpotti käytännössä omaa toimintaa, jolloin pystyi paremmin jäsentelemään työmäärää ja saamaan enemmän itsemääräämisoikeutta. Toki yrittäjyys tuo myös vastuuta.

Pelkällä verokortilla vuoden jälkeen ei oikein muodostu kuvaa siitä, ketä kaikkia on ollut asiakkaina. Verokortilla ei ole niin paljon itsemääräämisoikeutta. Lisäksi kun ilmoittaudun alv-rekisteriin saan tehtyä myös alv-vähennyksiä, joita pelkästään verokortilla toimiessa ei voi tehdä. 
 
Miten haluat toimia YES-kummina?
Kutsun mielelläni opiskelijoita yritysvierailulle yritykseeni sekä kerron yrittäjätarinani sekä kokemuksistani työelämästä ja yrittäjyydestä kouluilla. Myös NY yritysten neuvonantajan tehtävät ovat mahdollisia. 

Lue lisää yrityksestä

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx