Jani Laakkonen, Maanrakennus L&T Oy - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Päijät-Hämeen YES-keskus > YES-kummit > Jani Laakkonen, Maanrakennus L&T OY

Jani Laakkonen

 

Henkilökohtaiset tiedot
Jani Laakkonen, yrittäjä, toimitusjohtaja Maanrakennus L&T Oy:ssä.

Koulutus
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 asti ja maanrakennusalan yrittäjänä vuodesta 2005. Koulutuksena yrittäjäkurssi yrittämisen alussa ja työssä käytettävien erikoislaitteiden sertifikaatit on myös suoritettuina.
Työhön itsessään pääsee sisään jo suhteellisen matalla koulutuksella, mutta valmiudet ymmärtää esimerkiksi rakennusalan oppaita ja lainsäädäntöä ovat eduksi.

Mistä sait kipinän aloittaa yrittäjänä?
Aloittamiseen vaikutti markkinarako tietyn maarakennusalan palveluiden tuottamiseen sekä jätevesialan lakimuutos, jolloin syntyi kysyntää tarjoamilleni palveluille. Lisäksi oli jo ennalta kokemusta yrittämisestä ja kun tiesi, että yrittäjänä pääsee toimimaan itsenäisesti ja tekemään päätöksiä omasta toiminnastaan. Lisäksi päätökseen vaikutti myös mahdollisuus suurempiin ansiotuloihin.

Yrittäjäksi lähteminen vaatii aluksi rohkeutta, koska tarvittiin pääomaa kaluston hankkimiseen. Perustamiskustannukset ovat sekä ylläpitokustannukset ovat suhteellisen isot.

Yrittäjän tärkeimpinä ominaisuuksina pidän ahkeruutta, realistisuutta ja ennakointikykyä. Vaaditaan myös uskallusta, mutta järkevyyden rajoissa. Henkistä paineensietokykyä, koska eteen voi tulla tilanteita, että kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Alan ammattitaito on todella tärkeä, koska asiakkaat arvostavat hyvää työtä ja luotettavuutta. Hyvä tuottava yritys pystyy luovimaan myös vaikeiden aikojen yli.
 
Lyhyesti tiedot yrityksestä
Päijät-Hämeen alueella toimiva maanrakennusalan yritys, joka palvelee tarvittaessa kaikkialle Suomeen.

Miten haluat toimia YES-kummina?
Voin tulla koululle kertomaan yrittäjätarinani ja lisätä omakohtaisilla kokemuksillani sekä esimerkeilläni opiskelijoiden työelämätuntemusta. Lisäksi voin antaa vinkkejä siitä, minkälaisia asioita arvostan työtekijöissä ja minkälaisia taitoja tämän päivän työelämässä vaaditaan oman yritystoimintani näkökulmasta.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx