Projektin esittely - Päijät-Hämeen YES-keskus -hanke - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Päijät-Hämeen YES-keskus > Projektin esittely

Projektin esittely

 

Päijät-Hämeen YES-keskus palvelee kaikkia alueen kouluja yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä asioissa.
  • yrittäjyyskasvatuskoulutus
  • koulu-yritysyhteistyö, YES kummitoiminta
  • yrittäjyysopetussisällöt ja -suunnitelmat
  • Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistopalvelut (materiaalit, toimintamallit, ohjelmakoulutukset)
Hankkeen tavoite
Päijät-Hämeen YES-keskuksen perustaminen ja toimivan yrittäjyyskasvatusverkoston muodostaminen alueelle. Projekti vahvistaa Päijät-Hämeen alueen koulutus- ja työelämän organisaatioiden innovaatiotoimintaa, edistää luovuutta sekä innovaatioympäristöjen muodostamista vaikuttaen näin työelämän toimivuuteen ja tuottavuuteen pitkällä aikavälillä.
 
Projektin aikana laaditaan alueelle yrittäjyyskasvatusstrategia, jonka avulla saadaan vastauksia siihen, miten valtakunnallisella tasolla asetetut yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat alueen kunnissa. 
 
Projektin kesto
1.3.2011 - 31.5.2014
 
 
Lisätietoja
Pirkko Ikonen, projektisihteeri, puh. 044 708 1279
 
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx