OSTU - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > OSTU - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa

OSTU - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa

  

Tavoite ja toiminta

Hanke järjestää ohjaus- ja opetushenkilöstölle kaksi 10 op:n laajuista koulutusta. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. kulttuuritietous, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaaminen ja opintojen tukeminen, opintojen henkilökohtaistaminen ja ammatillinen poluttaminen.

 

Yhteistyössä mukana

Hanketta hallinnoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutuskeskus Salpaus on partneri

 

Kesto ja rahoittaja

30.3.2015 - 31.12.2016
Hanke saa Opetushallituksen valtionavustusta opetustoimen henkilöstökoulutusta varten.

 

Lisätietoja

Maija-Leena Pusa, opettaja
maija-leena.pusa [@] salpaus.fi

  

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx