OSSI - osaaminen esiin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > OSSI - osaaminen esiin

OSSI - osaaminen esiin 

 

Tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoite on edistää Päijät-Hämeen alueen maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä.

Hankkeen tuloksena syntyy verkostomaisesti toimiva ohjaus- ja koulutusmalli, johon keskeiset toimijat ovat sitoutuneet hankkeen jälkeen. Salpauksen vastuulla on erityisesti ohjausmallin rakentaminen ja ohjausverkoston vakiinnuttaminen. 
 

Yhteistyössä mukana

Hanketta vetää Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kansanopisto ovat hankkeen yhteistyökumppanit.  
 

Kesto ja rahoitus

1.8.2015 - 31.1.2018. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

 

Lisätietoja

Maija-Leena Pusa, opettaja
maija-leena.pusa [@] salpaus.fi

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx