OSPE2015 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > OSPE2015

OSPE2015

 

Hanke liittyy Tutke2-uudistukseen ja osaamisperusteisuuden kehittämiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Tavoitteet

  • Osaamisperusteisuuden varmistaminen ja opetussuunnitelmatyön kehittäminen.
  • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin sekä opiskelijoiden yksilöllisten etenemismahdollisuuksien kehittäminen.
  • Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen
  • Salpauksen kone- ja metallialan opetuksen ja yritysyhteistyön kehittäminen yhteistoiminnalliseen verkostoon, jossa opetusta kehitetään työelämän muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
  • Uudenlaisen, työelämälähtöisen oppimisympäristön kuvaus kone- ja metallialalle

 

Yhteistyössä

Vaasan ammattiopisto (koordinaattori), Järviseudun ammatti-instituutti,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Optima, Koulutuskeskus Sedu, Yrkesakademin i Österbotten

 

Kesto ja rahoitus   

8.6.2015 - 31.12.2016
Hanke saa Opetushallituksen tukea osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämiseen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa.

 

Lisätietoja

Maarit Kuosa, projektipäällikkö

maarit.kuosa [@] salpaus.fi

  

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx