Osaaminen työelämätaidoiksi 1 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Osaaminen työelämätaidoiksi 1

​Osaaminen työelämätaidoiksi 1

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään, miten ammatillisen peruskoulutuksen uusi opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen osaamisen huomioimisen työssäoppimisjaksolla. Opiskelijalle tarjotaan työelämälähtöinen malli, jossa hän voi ottaa itse enemmän vastuuta oman osaamisensa kehittämisestä yhdessä opiskelijatiimin ja henkilöstön kanssa. 

Salpauksesta hankkeessa on mukana sosiaali- ja terveysala.

Yhteistyössä mukana

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Koulutuskeskus Salpaus, Keskipohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kouvolan seudun ammattiopisto, Lahden Diakonian Instituutti, Point College.

Kesto ja rahoitus

8.3.2015 - 31.12.2016
Hanke saa Opetushallitukselta tukea osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämiseen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanoon. 

Lisätietoja

Minna Vesaaja, opetusalapäällikkö
minna.vesaaja [@] salpaus.fi

  

 


http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx