Työssä oppiminen, ohjaus ja arviointi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus sisältää? > Työssä oppiminen, ohjaus ja arviointi

Työssä oppiminen, ohjaus ja arviointi

 

Työssä oppiminen 

Työpaikan työtehtävät ovat työssä oppimisen perusta. Opiskelija, työpaikkakouluttaja,  opettaja ja asiakasvastaava sopivat työssä oppisopimus_vesi_web.jpgoppimisen tavoitteet tutkinnon perusteiden pohjalta. Opiskelijan työtehtävien tulee olla sellaisia, että hän voi oppia tutkinnon perusteissa määritetyt taidot.   

Opiskelija arvioi lähtötasoaan keskusteluissa työpaikkakouluttajan, opettajan ja asiakasvastaavan kanssa sekä kartoituksin, esim. www.osaan.fi -nettisivuston avulla.

Opiskelija voi pitää oppimispäiväkirjaa, jossa arvioi työssä oppimisen tavoitteiden toteumista viikko- ja kuukausitasolla. Sen avulla työpaikkakouluttaja ja opiskelija voivat keskustella oppimisesta ja sopia jatkosta. Oppimispäiväkirjaa kannattaa käyttää apuna myös väli- ja päättöarviointikeskustelussa.  

Työssä oppiminen on vuorovaikutteista: myös työyhteisö oppii! 

Ohjaus

  • auttaa oppimaan eli työpaikkakouluttaja neuvoo työtehtävissä ja käy opiskelijan kanssa ammatillista keskustelua
  • perustuu ennalta sovittuihin työssä oppimisen tavoitteisiin (HOPS = henkilökohtainen opiskelusuunnitelma)
  • nivoutuu arjen monipuolisiin työtilanteisiin
  • on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista opiskelijan oppimisprosessille.

 

Arviointi

Koulutuskertomus (väliarviointi) täytetään ja palautetaan kolmesti vuodessa. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat kulunutta jaksoa ja opintojen etenemistä työssä. Samalla työnantaja hakee koulutuskorvauksen.

Arvioinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijaa itsearviointiin sekä säännölliseen palautteen antamiseen / vastaanottamiseen.

Työssä oppimisessa arvioidaan teknisiä ja taloudellisia taitoja, suunnittelu- ja kehittämistaitoja sekä työelämän sosiaalisia taitoja. Arviointi on sanallinen.

 

KOULUTUSKERTOMUKSEN / VÄLIARVIOINNIN PALAUTUSAIKATAULU 

kausi​ palautus asiakassihteerille​ koulutuskorvauksen maksatus työnantajalle​

kausi I,

tammi-huhtikuu​

1. - 10.5. ​
 30.6.
kausi II,  
touko-elokuu ​
1. - 10.9.
31.10.
kausi III,
syys-joulukuu ​
1. - 10.1. 31.1.
 

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI VERKKOPALVELUSSA oppisopimus.salpaus.fi. Palvelun käyttöön tarvitaan verkkosopimus. Lisätietoja asiakasvastaavilta. 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx