Tutkinnon suorittaminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus sisältää? > Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen

Oppisopimus suoritetaan ns. näyttötutkintona. Tämä tarkoittaa sitä, että hankittu osaaminen näytetään niin kutsutuissa tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet järjestetään työpaikalla ja niiden aikana opiskelija suorittaa tavallisia työtehtäviään ja osoittaa hallitsevansa tutkinnon suorittamiseen tarvittavan ammattitaidon. Työantajan, työtekijöiden ja oppilaitoksen edustajat arvioivat tutkintotilaisuudessa opiskelijan suoritusta. Myös opiskelija itse arvioi omaa suoritustaan.  Tutkintotilaisuuteen on mahdollista osallistua joko valmistavan koulutuksen kautta tai ilman.

Tutkintotilaisuuteen valmistavan koulutuksen kautta

Näyttötutkinnon suorittamisessa opiskelijaa ohjaavat eteenpäin oppilaitoksen opettaja sekä tutkintovastaava. Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisen etenemisestä ja tutkintotilaisuuksista.

Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytetään käytännön työssä, usein omalla työpaikalla. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen. Työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustajat arvioivat suoritusta. Lopullisen päätöksen kaikkien tutkinnon osien arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Se myös myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Tutkintotilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta

Näyttötutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman oppilaitoksen järjestämää valmistavaa koulutusta. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja  ohjataan henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen. Työpaikalla hänet perehdytetään työturvallisuusohjeisiin, näyttöympäristöön ja kalustoon. Tutkinnon järjestäjä varmistaa erilaisin kartoituksin ja haastatteluin tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista.

Lisätietoja näyttötutkintojen suorittamisesta Näyttötutkinnot osiossa.   

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx