Tietopuolinen koulutus, ohjaus ja arviointi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus sisältää? > Tietopuolinen koulutus, ohjaus ja arviointi

Tietopuolinen koulutus, ohjaus ja arviointi

Oppisopimuskoulutukseen kuuluvat tietopuoliset opinnot täydentävät työssä oppimista. Opiskelija kirjaa opinnot henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaansa yhdessä opettajan ja työpaikkakouluttajan kanssa. Asiakirjaan lisätään teoriaopintojen aikataulu ja sisältö sekä tutkinnon suoritussuunnitelma.  

Tietopuolisiin opintoihin kuuluu

  • luentoja
  • työsaliharjoituksia
  • ryhmätöitä
  • erilaisia kotona tehtäviä etätehtäviä
  • kehittämistehtäviä, jotka valmistavat opiskelijaa tutkintosuorituksiin. 

Koulutuskeskus Salpauksessa voi opiskella n. 100 tutkintoon, koulutus- tarjontamme löytyy koulutushaun avulla.  Salpaus Aikuiset osiossa kerrotaan lisää tietopuolisesta koulutuksesta, opintojen ohjaamisesta ja arvioinnista. Muiden tutkintojen tietopuoliset opinnot ja tutkintotilaisuudet ostetaan eri oppilaitoksista.

Tutustu koulutusvaihtoehdot valikossa esitteisiin ja linkkeihin valintaa pohtiessasi. Asiakasvastaava voi tehdä oppisopimuksen kaikkiin n. 400 tutkintoon ja neuvoo sinua valinnassasi.

Kysy lisää oman alasi asiakasvastaavalta

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx