Oppisopimuksen muutokset - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus sisältää? > Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuksen muutoksia ovat

  • vastuunalaisen työpaikkakouluttajan vaihtuminen
  • oppiajan muutos; lyhentäminen tai jatkaminen
  • henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisällön muuttuminen 
  • oppisopimuksen keskeyttäminen ja purkaminen.

Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina asiakasvastaavan kanssa.


Ota yhteys omaan asiakasvastaavaasi ja täytä oppisopimuksen muutos- tai purkulomake. Lähetä se allekirjoitettuna Oppisopimuspalveluihin.

 

Oppiajan lyhentäminen tai jatkaminen

Oppisopimusaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustelluista syistä. Oppiajan lyhentäminen voi olla mahdollista esim. jos tutkinto tai tavoitteet on saavutettu arvioitua aikaisemmin.

Jatkoaikaa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos opiskelijan työtehtävät muuttuvat ja tarvitaan lisää tietopuolisia opintoja, jotka voidaan sisällyttää henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Jatkoajalle voidaan joutua myös jos tavoitteita ei ole saavutettu opiskelijasta ja työnantajasta riippumattomista syistä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että oppilaitoksessa ei ole voitu järjestää tietopuolista koulutusta suunniteltuna aikana. 

 

Oppisopimuksen keskeytyminen

Oppisopimus voidaan keskeyttää mm. äitiysloman, armeijan tai yli kuukauden mittaisen sairausloman vuoksi. Oppisopimus voidaan keskeyttää myös muista syistä sopimalla tauko tietylle ajanjaksolle. Tauko voi johtua esim. toisiin työtehtäviin siirtymisestä, pitkästä palkattomasta vapaasta tai lomautuksesta. Keskeytyksen aikana opiskelija ei myöskään voi osallistua tietopuolisiin opintoihin. 

Opiskelijan tai työnantajan on ilmoitettava oppisopimuksen jatkamisesta keskeytyksen jälkeen asiakasvastaavalle.

 

Oppisopimuksen purkaminen

Oppisopimus voidaan purkaa mm:

  • koeaikana
  • työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 § perusteella (katso oppisopimuksen purkulomake)
  • opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
  • työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin tai kuollessa
  • oppisopimuskoulutuksen järjestäjän luvalla sellaisilla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen
  • oppisopimuskoulutuksen järjestäjän katsoessa, että tehdyn sopimuksen määräyksiä ei noudateta, jolloin hän voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan.

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx